Plavanje

Plavalni tečaji

Sportyjev plavalni tečaj je primerna za otroke od 4. leta starosti dalje.
Preko igre spoznavamo najlepši iz zelo pomemben šport PLAVANJE. To, da znamo plavati, je zelo pomemben podatek in ves razvoj strni k temu, da bi vsak od nas v 2. razredu osnovne šole bil plavalec.
Program PLAVALNI TEČAJ se izvaja v krajšem časovnem sosledju, kar pomeni, da poteka tedensko.
Ni zelo intenzivno, ker poteka dan za dnem, od ponedeljka do četrtka po 75 minut. Znanje se na teh urah ne utrdi, zato vedno priporočamo, da ste v stiku z vodo tudi po tečaju.

Plavalni tečaj je primerna za popolne začetnike in tiste, ki že nekaj znajo. Najbolj ga priporočamo tistemu, ki mu samo malo manjka do tega, da bi splaval.

Preko igre spoznavamo prilagajanje na vodo, spoznamo udarce in zaveslaje prsnega sloga, za tiste, ki pa že znajo pa dodajamo tudi ostale tehnike plavanja (hrbtno, kravel).

Program je prilagojen starosti otrok, zato otroke razdelimo v skupine po starosti in malo tudi po znanju.
Termini:

- Bazen v OŠ TONETA ČUFARJA na JESENICAH:

Glej zavihek: PLAVALNA ŠOLA!
Cena programa:

Glej zavihek: PLAVALNA ŠOLA!